Úvod

Drahanská vrchovina trpěla odjakživa ve větší míře nedostatkem vody a její občané museli mnohdy prohlubovat již staré studny, nebo se snažit budovat zcela nové. Ne vždy se však voda našla v dostatečném množství a tak museli obyvatelé velmi šetřit zvláště v letních měsících. S příchodem moderních automatických praček, myček nádobí, ale i fakt, že se navýšilo obyčejné koupání a zlepšila osobní hygiena, vyžadovalo řešení situace a zajištění dostatku vody pro obyvatele. Jedním z hlavních kroků bylo založení Svazku obcí Drahanská vrchovina, kdy v tak zvané „porevoluční době“ se sjednotily okolní obce na drahansku se stejným cílem – tento nedostatek vody pro občany jednou pro vždy vyřešit.

Po úvodních jednáních zástupců obcí, které měly zájem o zajištění dostatku vody, byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne 21.5. 1993 „Svazek obcí Drahanská vrchovina“ a zaregistrován v registru sdružení u Okresního úřadu v Prostějově. Cíl byl stanoven jediný – vybudovat společně veřejný vodovod pro zúčastněné obce. Pod jednou hlavičkou se tedy nechala vypracovat projektová dokumentace, vyřídily se dotace a půjčka z Ministerstva financí na celé financování stavby a v roce 1995 se začal vodovod budovat. K jeho kolaudaci pak došlo úspěšně v roce 1998. Napojení na síť a nákup vody je přes VAK Boskovice.

 

Zakládajícími členy svazku jsou obce
Otinoves Vysočany
Rozstání Niva
Bousín Protivanov (nyní městys)
Drahany (nyní městys)  

 

Informace

Pozvánka

na zasedání valné hromady Svazku obcí Drahanská vrchovina, které se uskuteční v úterý 28.05.2019 v 16:30 hod. na obecním úřadě v Nivě.